Prvá oficiálna expedícia, ktorej cieľom bola šiesta najvyššia hora sveta. Pioniersky pokus o výstup na vrchol Cho Oyu severo-západným hrebeňom z tibetskej strany. Britská výprava, ktorej členom bol aj legendárny novozélanďan Edmund Hillary však mala napokon viac prieskumný ako športový charakter.


Prvý úspešný výstup na Cho Oyu. Rakúska expedícia vedená Herbertom Tichym dosiahla vrchol 19. októbra 1954. Bez podpory výškových nosičov a bez použitia kyslíkových prístrojov sa to podarilo dvojici Rakúšanov Herbertovi Tichymu a Seppovi Jöchlerovi, spoločne so šerpom Dawa Lama Pasangom.


Prvá známa obeť hory Cho Oyu. Indickej expedícii sa síce podarilo úspešne zopakovať cestu Rakúšanov a po štyroch rokoch zaznamenala druhý výstup na vrchol (opäť v sprievode šerpu Dawa Lama Pasanga), no na zostupe zahynul jeden z členov expedície.


Prvá ženská výprava a zároveň najväčšia tragédia v histórií dobývania tyrkysovej hory. Počas pôsobenia medzinárodnej ženskej expedície sa v severo-západnom svahu vrchola Cho Oyu uvoľnila obrovská lavína, ktorá pod masami snehu zaživa pochovala štyri horolezkyne.


Tretí, veľmi kontroverzný výstup na vrchol v podaní nemeckej expedície. Neexistujú totiž žiadne dôkazy o tom, že Nemci stáli na vrchole hory. Navyše na zostupe zomreli v štvrtom tábore vo výške 7600 metrov dvaja členovia výpravy - obaja totálnym vyčerpaním.


Prvý úspešný výstup z nepálskej strany. Rakúšan Koblmüller a nemec Furtner vystúpili na vrchol (bez povolenia) alpským štýlom extrémne náročnou juho-východnou stenou. Ich cesta doteraz nebola zopakovaná.


Prvý ženský výstup na Cho Oyu. 13. mája 1984 stáli na vrchole prvé dve ženy: Slovenka Dina Šterbová a Američanka českého pôvodu Věra Komárková. Zároveň sa jednalo o prvý úspešný slovenský výstup na vrchol.


Prvý zimný výstup na Cho Oyu a zároveň prvý zimný výstup na osemtisícovku alpským štýlom. Slovensko-česká dvojica Dušan Becík a Jarýk Stejskal stáli na vrchol 5. decembra 1985.